Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, SKOGSKYRKOGÅRDEN 1 LJUNGBY SKOGSKYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Ljungby skogskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGBY SKOGSKYRKOGÅRD (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

SKOGSKYRKOGÅRDEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Ljungby Skogskyrkogård är stor till ytan och ger en parkliknande känsla med alla träd, buskar och
gräsbevuxna områden. Området har en asymmetrisk form utsträckt i östvästlig riktning. I mitten av kyrkogården
ligger Annelundskyrkan, församlingshemmet och tillhörande ekonomibyggnader. I norr finns
också vandringskyrkan som numer inrymmer begravningsmuseum. På höjden öster om Annelundskyrkan
står gravkapellet och klockstapeln. Kyrkogården är relativt ung, vilket gör att den karaktäriseras
främst av dels gravvårdar från 1920-talet och dels de låga rektangulära gravvårdarna ifrån 1950-talet och
fram till våra dagar...

Läs mer i eget fönster