Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 MANILLASKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MANILLASKOLAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola

DJURGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Manillaskolan ligger i ett naturskönt område som är lågt exploaterat, på en trädbevuxen höjd med huvudfasaden vänd mot Saltsjön. Tomten är terrasserad och huvudbyggnaden står högre än Djurgårdsvägen som löper parallellt söder om huskroppen. Slänten mot vägen är gräsbevuxen med glest stående stora träd. Framför huvudbyggnaden finn en grusad platå. Den inre gården bakom och mellan flyglarna är asfalterad med avgränsade trädplanteringar mellan flyglarna.
Parallellt med byggnaden på nordsidan finns en terrassmur som gränsar mot en högre nivå som idag har en anlagd fotbollsplan med konstgräs. Terrassmuren är i huggen natursten och förse...

Läs mer i eget fönster