Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, GREGGERED 8:1 DJUPEDALA KRAFTVERK Ny sökning Tillbaka till sökning

P1010195.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DJUPEDALA KRAFTVERK (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

GREGGERED 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2021

Djupedala vattenkraftverk är en välbevarad helhetsmiljö med damm, vattentub, kanaler och kraftstation. Kraftverket är beläget vid Gravsjöns utlopp i Nordån. Här finns ett naturligt fall som givit kraft åt både sågverk och kvarnar långt innan kraftverket uppfördes en bit in på 1900-talet. För driften sker även reglering vid en damm vid Nordsjöns utlopp i Nordån. Enligt 1930-talets ekonomiska karta har det tidigare funnits ett kraftverk även här. Till kraftverksanläggningen i Djupedala hör även ett rödfärgat bostadshus liksom en mindre ekonomibyggnad. Djupedala vattenkraftverk är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö i Mölnd...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2014

Djupedala kraftverk är uppfört cirka en mil sydost om Mölndal, strax nedanför Gravsjöns södra spets, där sjön smalnar av och övergår i Gravsjöbäcken. Dammen är en högt belägen överfallsdamm av kallmurad natursten, tätad med betong mot uppströmssidan.

Gravsjöns tillflöde kommer främst från de högre belägna sjöarna Yxsjön och Nordsjön Avbördningen av vatten vid höga flöden sker via två utskovsluckor av stål. Den ena är en manuell spettlucka och den andra är maskindriven och öppnas med automatik vid behov. Om dessa båda luckor inte räcker till finns även en överfallsdel med en tröskel av betong. Det överflödiga vattnet leds förbi kr...

Läs mer i eget fönster