Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mellerud kn, STRÄTET 1:1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västra Götaland
Mellerud

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Sjömärke

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Sjömärke

STRÄTET 1:1

UDDEN 1:35

Beskrivning

Inventeringsår 1998

Socknarna Grinstad, Bolstad och Järn hör till Dalslands tidiga kulturbygd, i jordbruksbygden på den flacka Dal boslätten. Kusttrakten präglas däremot mer av skog och hällmarker. Här var förutsättningarna för jordbruk små och områden som Klöveskog och Sjöskogen har varit starkt förknippade med fiske, sjöfart och båtbyggeri. Ändmoränen Hjortens udde är en del av den s.k. Mellansvenska israndzonen som fortsätter även på andra sidan Dalbosjön, i ändmoränen Hinden. Likt Hindens rev har Hjortens udde med omgivande grund förr varit en ökänd skeppskyrkogård. Hjortens fyrplats anlades genom kronans försorg år 1852. Förknippade med trakten kr...

Läs mer i eget fönster