Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mariestad kn, GAMLA STADEN 6:1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västra Götaland
Mariestad

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Sjömärke

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Sjömärke

GAMLA STADEN 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2000

Av de många fyrplatser som tillkom kring Mariestad vid 1900-talets början placerades tre vid Mariestads hamn år 1904. Fyrarnas namn har skiftat genom åren. Moderniseringar har utförts bl.a. 1908, 1927, 1931 och 1993. Under 1950-talet erhöll en del av fyrarna gas. Frånsett Inre Nedre fyren är övriga fyrar numera elektrifierade. De Inre fyrarna är Seglationsstyrelsens. Nedre och Övre tillhör Vänerhamn AB och Marieholms f.d. fyr ägs av Mariestads kommun. Bland de fyrvaktare som under 1900-talets andra hälft verkat i Mariestad kan nämnas Sven Thorvaldsson från Djurö, Karl Erik Ottersten från Djurö och Rolf Jonsson från Naven. Numera utg...

Läs mer i eget fönster