Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Oskarshamn kn, FURÖ 1:1 FURÖNS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FURÖNS FYRPLATS (akt.)
Kalmar
Oskarshamn

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Ej utrett

FURÖ 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2000

I början av 1870-talet lämnade stadsfullmäktige i Oskarshamn in en skrivelse till Lotsstyrelsen där man begärde att en ledfyr skulle uppföras på Furön. Staten hade tidigare lovat uppföra ett lotsuppassningshus på platsen. Lotsstyrelsen samtyckte och Kungl. Maj:t godkände förslaget. Den nya lots- och fyrplatsen anlades år 1874.
KÄLLA: Sveriges fyrplatser. Dan Thunman, 2000.