Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, BRÄMÖN 3:1 BRÄMÖNS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRÄMÖNS FYRPLATS (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

BRÄMÖN 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2000

I mitten av 1800-talet hade, som en följd av trävaruindustrins expansion, sjöfarten på Norrland ökat kraftigt. Sundsvall besöktes årligen av många hundra fartyg. För att öka säkerheten för dessa bedömdes att en fyr på Brämön vid inloppet till staden eller i dess närhet var nödvändig. En sådan skulle dessutom utgöra en viktig angöringspunkt för andra fartyg som gick utmed kusten. Förvaltningen av sjöärendena föreslog därför år 1859 Kungl. Maj:t att en fyrplats skulle anläggas på Brämöns nordöstra del, en plats där lotsarna redan tidigare uppehöll sig. Dessutom fanns där ett fiskeläge med kapell som nyttjades av fiskare från Sundsvall...

Läs mer i eget fönster