Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, MELLANBYN 14:3 SALTVIKSUDDES FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SALTVIKSUDDES FYRPLATS (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

MELLANBYN 14:3

Beskrivning

Inventeringsår 2000

På 1870-talet skrev stadsfullmäktige i Hudiksvall till Lotsstyrelsen och önskade tillstånd att uppföra en ledfyr på Enbärsskär. Staden erbjöd sig att bygga fyren om Lotsverket sedan got på sig ägande- och driftsansvar. Lotsstyrelsen tillstyrkte förslaget och Kungl. Maj:t godkände detsamma år 1878. Fyrens syfte var att underlätta för såväl insegling till Hudiksvallsfjärden som ankarsättning innanför Agö. Vid närmare undersökningar visade det sig att Saltviksudde bättre lämpade sig för en ny för, varför planerna ändrades.