Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, SIMPNÄSKLUBB 1:1 SIMPNÄSKLUBBS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SIMPNÄSKLUBBS FYRPLATS (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

SIMPNÄSKLUBB 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2000

Simpnäsklubb är en holme och en fyrplats en sjömil norr om Simpnäs på Väddö i Stockholms skärgård. Under 1760-talet uppfördes känningsbåkar av sten på Arholma, Simpnäsklubb (ön även kallad Skomakaren) och Högskär i norra skärgården. År 1849 anhölll rikets ständer hos Kungl. Maj:t om uppförande av en ny fyr på den närbelägna Näskubben åren 1849-1850. 1868 föreslog lotsdirektören en mindre ledfyr på Simpnäsklubb för att utmärka skäret och underlätta angöringen av Näskubbens fyr.