Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, VASASTADEN 6:7 BETLEHEMSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

gbg betlehemskyrka 2012 sp.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BETLEHEMSKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Frikyrka

VASASTADEN 6:7

Beskrivning

Inventeringsår 2013

Objektet är en kompakt tegelbyggnad där huvudfasaden domineras av ett rosettfönster. Entrén under rosettfönstret går genom mörka korridorer upp i ett dubbeltrapphus till ett "kyrktorg" med församlingslokaler.
Förutom kyrksal och församlingslokaler innehåller byggnaden också en ungdomsgård -Vasagården, och ett hem för äldre - Vasahemmet, bostadslägenheter, kontor, butiker och ett stort garage.
Program - skydd
Ingår i miljö av riksintresse för kulturmiljövården. I stort sett hela kvarteret är q-märkt i detaljplanen som särskilt värdefullt.