Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Katrineholm kn, GIMMERSTA 1:5 GRYTS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRYTS GÅRD (akt.)
Södermanland
Katrineholm

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Komministerboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Komministerboställe

GIMMERSTA 1:5

Beskrivning

Gryts gård i Julita socken är belägen i Gryts hage på en platå som i väster övergår i en svagt sluttande strandterräng ned mot sjön Öljaren. Omedelbart söder om fastigheten ligger två gravfält som indikerar att området har utnyttjats som boplats åtminstone sedan yngre järnåldern.

Gryts gård ligger knappt 500 m nordväst om Julita kyrka och knappt 1 km sydöst om Julita gård, tidigare kloster och kungsgård. Gryts gård består av 12 rödfärgade träbyggnader med tegeltak, varav fyra bostadshus, två loftbodar, en ladugård med loge och en källare med bod. Övriga byggnader är enkla förvaringhus.