Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, STÄMPELYXAN 12 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

STÄMPELYXAN 12

STÄMPELYXAN 13

TIMMERHUGGAREN 1

TIMMERHUGGAREN 2

TIMMERHUGGAREN 3

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Sex flerfamiljshus om tre våningar med souterrängvåning, uppförda i mitten av 1940-talet. Anläggningen är belägen i den nordvästra delen av Stureby i nära anslutning till Sturebyhöjden. Flerfamiljshusen karaktäriseras av snedställda burspråk och sinuskorrugerade balkonger med rundade hörn. Huskropparna har fått en indragen placering med planterad förgårdsmark. Mellan huskropparna finns bevarade naturmark med barr- och lövträd samt berg i dagen.