Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KÄRNVIRKET 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

KÄRNVIRKET 1

MASONITEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Två flerfamiljshus om tre våningar med souterräng, uppförda under 1940-talets senare del. Byggnaderna är belägna i den nordvästra delen av Stureby invid Sturebyhöjden. Husens ursprungliga karaktärer har förändrats genom ombyggnader. Kärnvirket 1 hade ursprungligen kontorslokaler i souterrängvåningen, dessa byggdes om till bostadslägenheter på 1990-talet. Masoniten 2 har förändrats genom utbytta balkonger.