Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DE GAMLAS HEM 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

DE GAMLAS HEM 2

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Stureby sjukhem består av tretton byggnadskroppar varav flertalet uppfördes på 1930-talet. Huvudentrén till området är belägen i områdets nordöstra hörn i nära anslutning till Svedmyra tunnelbanestation. Området begränsas i norr av Tussmötevägen. Anläggningens mittparti utgörs av den stora vårdhemsbyggnaden (hus 13). Byggnadens huvudparti ligger i ost-västlig riktning med flyglarna svängda mot nordost respektive nordväst. I den nordöstra flygens förlängning ligger en kontorsbyggnad (hus 12). Väster om huvudbyggnaden ligger köksbyggnad (hus 1), tvättbyggnaden (hus 4) samt samlingssalen och kapellbyggnaden (hus 5). Söder om dessa bygg...

Läs mer i eget fönster