Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, LÄSKPAPPERET 8 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

LÄSKPAPPERET 8

PAPPERSRULLEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Anläggningen består av två olika radhustyper belägna i ett bostadsområde i den sydvästra utkanten av stadsdelen Stureby. Radhusen uppfördes i början av 1960-talet efter ritningar av HSB:s Riksförbunds arkitektkontor. Pappersrullen 1 utgörs av en radhuslänga om 18 st radhus uppförd i svag bågform längs Götaforsvägen. Infarterna är asfalterade och flankeras av mindre gräsytor. Trädgårdstomterna i väster omgärdas av staket och/eller häckar. Läskpappret 8 består av 4 st radhuslängor belägna strax norr om Pappersrullen 1. Asfalterade gångar löper längs längornas entréfasader. Framför entréerna finns små gräsytor med planterade "vårdträd"...

Läs mer i eget fönster