Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GAMLEBO 8 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Äldreboende

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Äldreboende

GAMLEBO 8

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Gamlebo är ett äldreboende med 29 platser, beläget i Stureby i södra
Stockholm. Målgruppen är hemlösa män och kvinnor över 65 år med
missbruksproblem och psykisk ohälsa. Äldre hemlösa ska genom Gamlebo få tillgång till ett särskilt äldreboende som är anpassat till denna målgrupps
speciella behov av stöd, omvårdnad och tillsyn samt ge en trygghet som varar till livets slutskede.

Ålderdomshem i rött tegel om två våningar med källare, uppfört under 1950-talet. Byggnadskomplexet består av två sammanlänkande byggnadskroppar hus 3 och 4. Anläggningen är belägen invid Tussmötesvägen i den nordöstra delen av Stureby i nära anslutning ...

Läs mer i eget fönster