Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SENIOREN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med kategoriboende

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

SENIOREN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Två flerbostadshus ursprungligen uppförda som bostäder för vårdhemspersonal på 1960-talet. Anläggningen består av ett punkthus om åtta våningar med souterräng (hus 1) samt ett lamellhus om tre våningar med souterräng (hus 2). Daghem med tillhörande gård med diverse lekredskap finns i hus 2. Byggnaderna är belägen i den nordöstra delen av Stureby. Huskropparna är placerade invid vändplan och marken är kuperad med bevarade berg i dagen och stora grönytor. Runt anläggningen finns bevarad naturmark. Trots inplåtade fönster och tillbyggt sophus på punkthuset har byggnaderna bevarat ursprunglig karaktär.