Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, STÄMPELYXAN 15 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

STÄMPELYXAN 15

STÄMPELYXAN 20

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Två flerbostadshus i gult tegel om tre våningar med souterräng, uppförda i slutet av 1940-talet. Byggnaderna är belägna i den nordvästra delen av Stureby. Stämpelyxan 20 är uppförd i vinkel i direkt anslutning till Bjuletorg. Torget inramas av träd och markbeläggning utgörs av betongplattor. I anslutning till torget finns också enstaka parkeringsplatser. Husen har planterad förgårdsmark med prydnadsbuskar invid fasad. På baksidan finns gräsytor buskar och träd. Trots utbytta balkongfronter har husen bevarat mycket av sina ursprungliga karaktärer med burspråk indragna entréer samt enstaka garageportar i souterrängvåning.