Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BASTUHAGEN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

FARFARSTÄPPAN 2

BASTUHAGEN 1

FARFARSTÄPPAN 1

FILTSKIVAN 10

SPIKBRÄDAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Flerbostadshusområde med lamellhus från början av 1950-talet. Området sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning på en ås, på bägge sidor om Bastuhagsvägen. De flesta byggnaderna ligger längs med vägen, förutom i kvarteret Bastuhagen där de även ligger i vinkel mot vägen. Byggnaden i kvarteret Filtskivan ligger lite för sig själv, längst i nordväst, utmed med Iggesundsvägen. I sydöstra delen av kvarteret Farfarstäppan finns ett antal lokaler i lamellhusets botten- och souterrängvåningar. Längst i sydost finns ett friliggande f d butikshus.