Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, TRÄTJÄRAN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

TRÄTJÄRAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Särpräglat enfamiljshus om två våningar med souterräng, uppfört i mitten av 1950-talet. Byggnaden består av en hög och en lägre byggnadskropp sammanlänkande till en långsträckt byggnad med putsad fasad och tegelklädda gavlar. I souterrängvåningen finns garage. Fasaden artikuleras av flera återkommande detaljer som fönsterbröstningar i grön panel, franska fönster och burspråk på gaveln. Trädgårdstomten omgärdas av låg stenmur och är bevuxen med prydnadsbuskar, gräs och klängväxter vid gaveln. Byggnaden har bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär.