Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PAPPERET 14 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

PAPPERET 14

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Putsad villa med kvadratisk planform uppförd i slutat av 1920-talet. Huset är beläget i ett villaområde i den centrala delen av stadsdelen Stureby. Fastigheten gränsar i norr till en förskoletomt belägen i Vivstavarvsparkens södra utkant. På den sluttande och kuperade tomten växer fruktträd och buskar. En grusad garageinfart leder fram till huset längs tomtens sydvästra gräns. En gång belagd med betongstensplattor leder fram entrén på husets gårdsfasad. Fastigheten avgränsas mot gatan med ett smidesstaket och i övrigt med stängsel. Entré till tomten sker genom en grönmålad smidesgrind flankerad av grinstolpar i granit.