Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 12:11 M.FL. VARUHUSKVARTEREN Ny sökning Tillbaka till sökning

GMA 14389 1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DROTTNINGGATAN 38-65 (akt.), VARUHUSKVARTEREN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Hotell

Bostadsbebyggelse - Affärshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Varuhus

Handel och bankväsende - Varuhus

Handel och bankväsende - Parkeringshus

INOM VALLGRAVEN 12:11

INOM VALLGRAVEN 9:13

INOM VALLGRAVEN 10:9

INOM VALLGRAVEN 12:10

INOM VALLGRAVEN 11:6

Beskrivning

Inventeringsår 2012

Hela kv 9 Perukmakaren tas upp av ett affärs- och parkeringshus från 1966.
Kvarteren 10 Värnamo används i huvudsak av varuhuset NK. Den nuvarande ägostrukturen grundlades 1864 när en liten bosättningsbutik startades av Ferdinand Lundquist, som senare ökade i kvarteret och blev NK.
Kvarteret har under de senaste 70 åren dominerats av varuhuset Ferdinand Lundquist/NK. Trots omfattande nybyggnader och genomgripande ombyggnader finns äldre byggnader och detaljer kvar, bl.a. den kryssvälvda källaren som i dag utgör en unik restaurangmiljö.
Kvarteret 11 Arkaden upptas av tre byggnader från år 1974 med affärs- och kontorshus.
Kvarter...

Läs mer i eget fönster