Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 15:1 M.FL. DROTTNINGGATAN 24-37 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DROTTNINGGATAN 24-37 (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Ordenshus

Bostadsbebyggelse - Handelshus och handelskompani

Handel och bankväsende - Kontorshus

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Religionsutövning - Ordenshus

INOM VALLGRAVEN 15:1

INOM VALLGRAVEN 15:3

INOM VALLGRAVEN 15:4

INOM VALLGRAVEN 19:1

INOM VALLGRAVEN 19:4

INOM VALLGRAVEN 19:5

INOM VALLGRAVEN 19:6

INOM VALLGRAVEN 19:7

Beskrivning

Inventeringsår 2012

Drottninggatan 24-37 utgör en tät miljö. Sträckan består av Drottninggatans hus i det södra kv Bokhållaren och det norra kv Frimuraren. Bokhållarens tomtindelning och fasader minner om 1800-talets stadsplanering med byggnader som ursprungligen uppfördes som mindre tvåvåningshus med handelsbod och handelsbostad. I Kv Frimuraren är fastigheterna större, genomgående till Södra Hamngatan. Vilket är ett resultat av att de blivit baksidor till de ordens- och bankpalats som uppförts vid hamngatan under 1800-talet.