Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 16:14 M.FL. KÄMPEBRON Ny sökning Tillbaka till sökning

GhmE 2984.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄMPEBRON (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Stadsrum - Bro

Stadsrum - Bro

INOM VALLGRAVEN 16:14

INOM VALLGRAVEN 16:22

INOM VALLGRAVEN 54:8

INOM VALLGRAVEN 701:27

NORDSTADEN 11:1

NORDSTADEN 12:1

NORDSTADEN 13:14

Beskrivning

Inventeringsår 2012

Kämpebrons placering är mycket betydelsefull idag, och har så varit historiskt. Den kopplar samman Södra Hamngatans stadspalats och bankbyggnader med Norra Hamngatan och Göteborgs museum (Ostindiska huset). Bron blir Västra Hamngatan söderut förbi Domkyrkan. Stående på bron erbjuds också stadens viktigaste utsikter längsmed kanalstråket, utåt hamnen och inåt Drottningtorget.