Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 72:1 KUNGSTORGET Ny sökning Tillbaka till sökning

kungstorget miljö.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGSTORGET (akt.), NYA TORGET (inakt.)
Västra Götaland
Göteborg

Handel och bankväsende - Saluhall

Försvarsväsende - Befästning

Handel och bankväsende - Torg

Samhällsservice och teknisk försörjning - Parkeringsplats

Handel och bankväsende - Saluhall

Park och trädgård - Torg

Samhällsservice och teknisk försörjning - Parkeringsplats

Handel och bankväsende - Torg

INOM VALLGRAVEN 72:1

Beskrivning

Inventeringsår 2012

Kungstorget och Saluhallen är byggda på lämningarna efter bastionen Johannes Dux som upptog hela det nuvarande torgets bredd från Larmgatan ut till vallgraven. Här är den plats i vallgravsstråket där man tydligast kan uppfatta hur skrymmande stadens befästningar var. Kommersen på torget är fortfarande livlig och varorna är delvis av samma slag som vid starten 1848.