Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, NORDSTADEN 14:1 M.FL. GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTS TIDNING Ny sökning Tillbaka till sökning

GMA 10774.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTS TIDNING (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Stadsrum - Tryckeri

Rättsväsende - Domstol

Rättsväsende - Kontorshus

Kultur och nöjesliv - Kontorshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Stadsrum - Tryckeri

Rättsväsende - Kontorshus

Rättsväsende - Domstol

Utbildning och vetenskap - Skola

NORDSTADEN 14:1

NORDSTADEN 14:7

Beskrivning

Köpmansgatan 4-6, utgörs av två fyravåningshus i rött och gult tegel med mönstermurning och formtegel. Husen ritades av arkitekt V. Adler. Fasaderna är symmetriskt komponerade med två butiksdörrar i mitten och var sin större port ytterst. I trapphuset på Köpmansgatan 4 finns kraftiga gjutjärnskolonner.

Köpmansgatan 8-12/Tyggårdsgatan 4 uppfördes som kontorshus i tre våningar, efter ritningar av arkitekt V. von Gegerfelt. Byggnaden har fasader av gult tegel med mönstermurning. Murverken hålls samman av ankarjärn med dekorativa slut.

Postgatan 15/Tyggårdsgatan 2, är ett kontorshus i tre våningar med fasader i rött och gult tegel...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2012

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings (HT) lokaler ligger i kvarteret Lilla Berget, som fått sitt namn efter en liten bergsknalle som fortsätter söderut mot Ostindiska huset. Kvarteret har blivit mest känt som ett tidningskvarter då HT höll till här under 100 år. På 1860-talet låg här fortfarande många små tomter bebyggda med "upptimrade träbyggnader och skjul" och kvarteret var det sista där en samlad trähusbebyggelse från 1700-talet fanns kvar.
År 1874 började en ny epok i kvarterets historia. Då uppfördes ett hus för Göteborgs Handels- och Sjöfarts tidning på hörntomten i sydost. Det utvidgades 1904 med en nybyggnad på angrän...

Läs mer i eget fönster