Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:1 NYMBLE Ny sökning Tillbaka till sökning

kth-karhuset-innergard-300dpi.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TEKNISKA HÖGSKOLANS STUDENTKÅRS KÅRHUS (akt.), NYMBLE (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Studentnation

Utbildning och vetenskap - Studentnation

NORRA DJURGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Tekniska högskolans kårhus byggdes år 1929-30 och stod klart samma år som Stockholmsutställningen. Kårhuset är en av de första funktionalistiska byggnaderna i Sverige. Byggnaden har sedan kommit att byggas till i takt med Tekniska högskolans ökade elevantal och kårens stigande medlemsantal. En tillbyggnad tillkom år 1952, ritad av arkitekterna Sven Markelius och Bengt Lindroos. Lindroos ritade även kårhusets andra utbyggnad år 1977.

Kårhusets funktionalistiska byggnadsstil utgör en märkbar kontrast till Tekniska högskolans huvudbyggnad ritad av Erik Lallerstedt i historiserande stil som anspelar på äldre arkitekturs formspråk.

Läs mer i eget fönster