Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SPELBOMSKAN 17 M.FL. STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Bostadsbebyggelse - Ej utrett

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitetsinstitution

SPELBOMSKAN 17

SPELBOMSKAN 16

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Asplunds huvudbibliotek med basarerna och intilliggande lamellhus med
platsbildningen intill är ett exempel på det sena 1920-talets stadsplanetänkande.
Även parkanläggningen med damm, konstgjord bäck, planteringar, gräsytor och
konstverk, likaså skapad av Asplund, uppvisar en för tiden djärv och fantasirik
skapelse med en helt nyskapande estetisk utformning. Parkanläggningen är
kopplad till biblioteksanläggningen och har ett högt kulturhistoriskt värde.
Sammantaget bildar Stockholms Stadsbibliotek med basarerna och
parkanläggningen en helhetsmiljö med utomordentliga kulturhistoriska värden
och utgör ett nationalmonument.

Inventeringsår 1978

Sammanslagning av f.d. Spelbomskan 6 och 7.

För eventuell beskrivning se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.