Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ERSTA 24 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Ej utrett

Handel och bankväsende - Kontorshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

Offentlig förvaltning - Förvaltningsbyggnad

ERSTA 24

Beskrivning

Inventeringsår 1984

Sammanslagning av f.d. Ersta 22 och 23. Ersta malmgård uppfördes på platsen under 1700-talet av grosshandlare Wolter Petersen. Vid inventeringstillfället återstod endast portbyggnaderna från denna tid. På 1860-talet nybebyggdes området. Egendomen inköptes av Axel Adelcreutz som överlät den på den kvinnliga diakonins sjuksköterskeutbildning, skol-, barnhems-, och övriga sociala verksamheter. Diakonisällskapets förvaltning, kyrka, museum och pensionärsbostäder var vid inventeringstillfället inrymda i fastigheten, liksom centraltvätt (f.d. Ersta 22).

För eventuell beskrivning se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiser...

Läs mer i eget fönster