Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, DOLKEN 10 M.FL. KIRSEBERG Ny sökning Tillbaka till sökning

Huggaren 8  husen närmast Vattenverksv 000127

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KIRSEBERG (akt.)
Skåne
Malmö

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

DOLKEN 10

DOLKEN 11

HJÄLMEN 3

HUGGAREN 8

KYLLRET 4

Beskrivning

Inventeringsår 2000

Området omfattar Bostadsrättsföreningen Huggaren och ligger i den norra delen av Kirseberg. Det ingår i den funktionalistiska stadsplan som Erik Bülow-Hübe formade för hela Kirseberg år 1936. Husen som omfattas av Brf Huggaren är alla sex hus kvarteret Huggaren två hus i östra delen av kvarteret Dolken 1 hus i södra delen av kvarteret Kyllret samt 1 hus i sydöstra hörnet av kvarteret Hjälmen, sammanlagt 10 huskroppar.
I en sluttning med ca 6 m nivåskillnad på 100 m mot norr ligger lamellhus i tre våningar grupperade ömsom i nordsydlig riktning ömsom i öst-västlig. Huskropparna bildar inga tydliga gårdsrum, något som förstärks a...

Läs mer i eget fönster