Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, BLOSSHÖGEN 1 M.FL. KIRSEBERG Ny sökning Tillbaka till sökning

Mjödet 11 mot torget 000127

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KIRSEBERG (akt.)
Skåne
Malmö

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

BLOSSHÖGEN 1

MJÖDET 11

VÅRDKASEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2000

Området omfattar bebyggelsen kring Kirsebergs torg.
Det obebyggda området mellan Vattenverksvägen, Maltgatan, Kejsargatan och Källargatan benämns sedan 1945 Kirsebergs torg. Torget omges på tre sidor av byggnader från 1960-talet medan Vattenverksvägen bildar gräns mot norr.
Vid platsens södra sida låg sedan början av 1880-talet Mattsonska bryggeriet. Bryggeriet och övriga äldre byggnader som omgav torgbildningen revs i slutet av 1950-talet och i mitten av 1960-talet.
En ny stadsplan för kvarteret Blosshögen, öster om torget, fastställdes 1958. Här byggdes 1961-64 en telestation ritad av arkitekten Per Ola Olsson, verksam i Stoc...

Läs mer i eget fönster