Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BELLMANS MINNE 2 M.FL. BREDÄNG Ny sökning Tillbaka till sökning

SAK00112

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREDÄNG (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

BELLMANS MINNE 2

BELLMANS MINNE 3

BELLMANS MINNE 4

BELLMANS MINNE 5

BELLMANS MINNE 6

BELLMANS MINNE 7

BELLMANS MINNE 8

BELLMANS MINNE 9

BELLMANS MINNE 10

BELLMANS MINNE 11

BELLMANS MINNE 12

BELLMANS MINNE 13

BELLMANS MINNE 14

BELLMANS MINNE 15

BELLMANS MINNE 16

BELLMANS MINNE 17

BELLMANS MINNE 18

BELLMANS MINNE 19

BELLMANS MINNE 20

BELLMANS MINNE 21

BELLMANS MINNE 22

BELLMANS MINNE 23

BELLMANS MINNE 24

BELLMANS MINNE 25

BELLMANS MINNE 26

BELLMANS MINNE 27

BELLMANS MINNE 28

BELLMANS MINNE 29

BELLMANS MINNE 30

BELLMANS MINNE 31

BELLMANS MINNE 32

BELLMANS MINNE 33

BELLMANS MINNE 34

BELLMANS MINNE 35

BELLMANS MINNE 36

BELLMANS MINNE 37

BELLMANS MINNE 38

BELLMANS MINNE 39

BELLMANS MINNE 40

BELLMANS MINNE 41

BELLMANS MINNE 42

BELLMANS MINNE 43

BELLMANS MINNE 44

BELLMANS MINNE 45

BELLMANS MINNE 46

BELLMANS MINNE 47

BELLMANS MINNE 48

BELLMANS MINNE 49

BELLMANS MINNE 50

BELLMANS MINNE 51

BELLMANS MINNE 52

BELLMANS MINNE 53

BELLMANS MINNE 54

BELLMANS MINNE 55

BELLMANS MINNE 56

BELLMANS MINNE 57

BELLMANS MINNE 58

BELLMANS MINNE 59

BELLMANS MINNE 60

BELLMANS MINNE 61

BELLMANS MINNE 62

BELLMANS MINNE 63

BELLMANS MINNE 65

BELLMANS MINNE 66

BELLMANS MINNE 67

BELLMANS MINNE 68

BELLMANS MINNE 69

BELLMANS MINNE 70

BELLMANS MINNE 71

BELLMANS MINNE 72

BELLMANS MINNE 73

BELLMANS MINNE 74

BELLMANS MINNE 75

BELLMANS MINNE 76

BELLMANS MINNE 77

BELLMANS MINNE 78

BELLMANS MINNE 79

BELLMANS MINNE 80

BELLMANS MINNE 81

BELLMANS MINNE 82

BELLMANS MINNE 83

BELLMANS MINNE 84

BELLMANS MINNE 85

BELLMANS MINNE 86

BELLMANS MINNE 87

BELLMANS MINNE 88

BELLMANS MINNE 89

BELLMANS MINNE 90

BELLMANS MINNE 91

BELLMANS MINNE 92

BELLMANS MINNE 93

BELLMANS MINNE 95

BELLMANS MINNE 96

BELLMANS MINNE 97

BELLMANS MINNE 98

BELLMANS MINNE 99

BELLMANS MINNE 100

BELLMANS MINNE 101

BELLMANS MINNE 102

BELLMANS MINNE 103

KONSTNÄRSRINGEN 3

KONSTNÄRSRINGEN 4

KONSTNÄRSRINGEN 5

KONSTNÄRSRINGEN 6

KONSTNÄRSRINGEN 7

KONSTNÄRSRINGEN 8

KONSTNÄRSRINGEN 9

KONSTNÄRSRINGEN 10

KONSTNÄRSRINGEN 12

KONSTNÄRSRINGEN 13

KONSTNÄRSRINGEN 14

KONSTNÄRSRINGEN 15

KONSTNÄRSRINGEN 16

KONSTNÄRSRINGEN 17

KONSTNÄRSRINGEN 18

KONSTNÄRSRINGEN 19

KONSTNÄRSRINGEN 20

KONSTNÄRSRINGEN 21

KONSTNÄRSRINGEN 22

KONSTNÄRSRINGEN 23

KONSTNÄRSRINGEN 24

KONSTNÄRSRINGEN 25

KONSTNÄRSRINGEN 26

KONSTNÄRSRINGEN 27

KONSTNÄRSRINGEN 28

KONSTNÄRSRINGEN 29

KONSTNÄRSRINGEN 30

KONSTNÄRSRINGEN 32

KONSTNÄRSRINGEN 33

KONSTNÄRSRINGEN 34

KONSTNÄRSRINGEN 35

KONSTNÄRSRINGEN 36

KONSTNÄRSRINGEN 37

KONSTNÄRSRINGEN 38

KONSTNÄRSRINGEN 39

KONSTNÄRSRINGEN 40

KONSTNÄRSRINGEN 41

KONSTNÄRSRINGEN 42

KONSTNÄRSRINGEN 43

KONSTNÄRSRINGEN 44

KONSTNÄRSRINGEN 45

KONSTNÄRSRINGEN 46

KONSTNÄRSRINGEN 47

KONSTNÄRSRINGEN 48

KONSTNÄRSRINGEN 49

KONSTNÄRSRINGEN 50

KONSTNÄRSRINGEN 51

KONSTNÄRSRINGEN 52

KONSTNÄRSRINGEN 53

KONSTNÄRSRINGEN 54

KONSTNÄRSRINGEN 55

KONSTNÄRSRINGEN 56

KONSTNÄRSRINGEN 57

KONSTNÄRSRINGEN 58

KONSTNÄRSRINGEN 59

KONSTNÄRSRINGEN 60

KONSTNÄRSRINGEN 61

Beskrivning

Inventeringsår 2000

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-09
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén-Örn, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

INVENTERING 1999

OMRÅDE

Stort och enhetligt radhusområde i östra Bredäng.

I öster avgränsas området av Bredängsvägen, i söder av Eksätravägen, i väster av daghem och skogsbevuxen naturmark och i norr av Lilla Sällskapets Väg. Asfalterade gångvägar och entrégator lede...

Läs mer i eget fönster