Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HARHOLMEN 3 M.FL. SKÄRHOLMEN Ny sökning Tillbaka till sökning

SAK02771

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄRHOLMEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

HARHOLMEN 3

MÅSHOLMEN 5

HARHOLMEN 8

HARHOLMEN 9

Beskrivning

Inventeringsår 2000

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-28
Klassificering: Grönt
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Elisabet Wannberg Anna-Karin Ericsson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Marianne Strandin, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Detta stora skivhusområde har mycket stora stadsbildsmässiga värden genom sitt läge på höjden ovan Skärholmens centrum. Området besitter en medveten monumentalitet, och utformades för att vara väl synligt från trafiklederna väster om stadsdelen. De u...

Läs mer i eget fönster