Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, COLDINUORDEN 3 BREDÄNG Ny sökning Tillbaka till sökning

SAK00066

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREDÄNG (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

COLDINUORDEN 3

Beskrivning

Inventeringsår 2000

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-09
Klassificering: Blått
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén-Örn, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö som år 2006 inte är utpekad i Stockholms översiktsplan.

Detta är ett av de 32 skivhus vilka dominerar stadsbilden i Bredäng och utgör ryggraden i stadsdelens identitet. Byggnaden är dock up...

Läs mer i eget fönster