Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SKÅDEBANAN 2 M.FL. BREDÄNG Ny sökning Tillbaka till sökning

SAK00211

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREDÄNG (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

SKÅDEBANAN 2

SKÅDEBANAN 3

SKÅDEBANAN 4

SKÅDEBANAN 5

SKÅDEBANAN 6

SKÅDEBANAN 7

SKÅDEBANAN 8

SKÅDEBANAN 9

SKÅDEBANAN 10

SKÅDEBANAN 11

SKÅDEBANAN 12

SKÅDEBANAN 13

SKÅDEBANAN 14

SKÅDEBANAN 15

SKÅDEBANAN 16

SKÅDEBANAN 17

SKÅDEBANAN 18

SKÅDEBANAN 19

SKÅDEBANAN 20

SKÅDEBANAN 21

SKÅDEBANAN 22

SKÅDEBANAN 23

SKÅDEBANAN 24

SKÅDEBANAN 25

SKÅDEBANAN 26

SKÅDEBANAN 27

SKÅDEBANAN 28

SKÅDEBANAN 29

SKÅDEBANAN 30

SKÅDEBANAN 31

SKÅDEBANAN 32

SKÅDEBANAN 33

SKÅDEBANAN 34

SKÅDEBANAN 35

SKÅDEBANAN 36

SKÅDEBANAN 37

SKÅDEBANAN 38

SKÅDEBANAN 39

SKÅDEBANAN 40

SKÅDEBANAN 41

SKÅDEBANAN 42

SKÅDEBANAN 43

SKÅDEBANAN 44

SKÅDEBANAN 45

SKÅDEBANAN 46

SKÅDEBANAN 47

SKÅDEBANAN 48

SKÅDEBANAN 49

SKÅDEBANAN 50

SKÅDEBANAN 51

SKÅDEBANAN 52

SKÅDEBANAN 53

SKÅDEBANAN 54

SKÅDEBANAN 55

SKÅDEBANAN 56

SKÅDEBANAN 57

SKÅDEBANAN 58

SKÅDEBANAN 59

SKÅDEBANAN 60

WÄNSKAPSBRÖDERNA 2

WÄNSKAPSBRÖDERNA 3

WÄNSKAPSBRÖDERNA 4

WÄNSKAPSBRÖDERNA 5

WÄNSKAPSBRÖDERNA 6

WÄNSKAPSBRÖDERNA 7

WÄNSKAPSBRÖDERNA 8

WÄNSKAPSBRÖDERNA 9

WÄNSKAPSBRÖDERNA 10

WÄNSKAPSBRÖDERNA 11

WÄNSKAPSBRÖDERNA 12

WÄNSKAPSBRÖDERNA 13

WÄNSKAPSBRÖDERNA 14

WÄNSKAPSBRÖDERNA 15

WÄNSKAPSBRÖDERNA 16

WÄNSKAPSBRÖDERNA 17

WÄNSKAPSBRÖDERNA 18

WÄNSKAPSBRÖDERNA 19

WÄNSKAPSBRÖDERNA 20

WÄNSKAPSBRÖDERNA 21

WÄNSKAPSBRÖDERNA 22

WÄNSKAPSBRÖDERNA 23

WÄNSKAPSBRÖDERNA 24

WÄNSKAPSBRÖDERNA 25

WÄNSKAPSBRÖDERNA 26

WÄNSKAPSBRÖDERNA 27

WÄNSKAPSBRÖDERNA 28

WÄNSKAPSBRÖDERNA 29

WÄNSKAPSBRÖDERNA 30

Beskrivning

Inventeringsår 2000

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-09
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén-Örn, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

INVENTERING 1999
Inventerat i september 1999

OMRÅDE
Kedjehusområde i södra Bredäng

Enhetligt utformade kedjehus av två huvudtyper i ett område som i söder avgränsas av Eksätravägen och Skärholmsvägen och i övriga väderstreck av parkmark. Området ligger i svag söderslut...

Läs mer i eget fönster