Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ODD FELLOW 1 M.FL. BREDÄNG Ny sökning Tillbaka till sökning

SAK00164

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREDÄNG (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

ODD FELLOW 1

VÄNFAST 1

Beskrivning

Inventeringsår 2000

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-09
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén-Örn, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö som år 2006 inte är utpekad i Stockholms översiktsplan.

INVENTERING 1999
Inventeringsdatum: 99 09 30 (ca)

OMRÅDE
Lamellhusområde på plan mark i norra Bredäng

Området innehåller nio tvåvånings lamellhu...

Läs mer i eget fönster