Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AMARANTERN 4 BREDÄNG Ny sökning Tillbaka till sökning

SAK00004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREDÄNG (akt.)
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

AMARANTERN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2000

BYGGNADERNN RIVNA 2006.

Bredäng kvarteret Amarantern 4

Inventeringsdatum: 99 09 30 (ca)

OMRÅDE
Daghem i ett bostadsområde i norra Bredäng

Området ligger i det stora parkområdet mellan skivhusen i norra Bredäng. Fastigheten omfattar två envåningslängor parallellt placerade i öst-västlig riktning på en med ett lågt trästaket inhägnad tomt i en södersluttning. På tomtens nordvästra del står två mindre förrådsskjul. Marken är gräsbevuxen. Där finns även asfalterade gångar. Mellan längorna är marken delvis betongplattebelagd. På tomtens västra del finns också en mindre lekplats.

BYGGNADER
· Våningar: 1 våning
· Tak: Flacka sadeltak...

Läs mer i eget fönster