Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AKALLA 4:1 GRANBY GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRANBY GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Komministerboställe

Försvarsväsende - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

AKALLA 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Gård med anor från medeltiden. Bostadshus och flera uthus belägen på en i huvudsak skogsbeväxt höjdsträckning, på Järvafältet söder om Husby. Boningshuset har stomme som till del är från 1700-talet, men det bär i huvudsak prägel av 1800- och 1900-tal. På höjdens västligaste del, vid änden av en gammal lindallé, finns en husgrund som sannolikt markerar ett äldre läge för gårdens bostadshus. På lägre mark i söder ligger en fd. militär förläggningsbyggnad från tidigt 1900-tal. Övriga byggnader från militärtiden är idag rivna. Ytterligare en gammal husgrund finns direkt väster om den fd. förläggningsbyggnaden, det finns inga uppgifter o...

Läs mer i eget fönster