Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AKALLA 4:1 HUSBY GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSBY GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Ej utrett

AKALLA 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Husby gård, med bebyggelse från tidigt 1800-tal och fram till idag, ligger i en flack södersluttning, strax söder om den moderna stadsdelen Husby. Gården fungerar idag som kvartersgård, verksamhetens bredd är stor. Byggnaderna från äldre tid bär stark prägel av omfattande renoveringar på 1970-talet, dessutom finns nyare hus - dels kompletteringsbebyggelse, dels äldre hus som har blivit återuppbyggda. Anläggningen omges av skogsdungar, mestadels lövträd, och söder om gården breder det öppna Järvafältet ut sig. Genom anläggningen löper ett flertal gångvägar, både asfalterade och grusade - flera av dessa är mycket gamla vägsträckningar...

Läs mer i eget fönster