Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HÄGERN MINDRE 7 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0083-15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

HÄGERN MINDRE 7

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kontors- och affärshus från 1960-talets andra hälft vid Drottninggatan-Brunkebergsgatan-Vattugatan och Klara Östra Kyrkogata. Nivåskillnaden mellan Drottninggatan och Klara kyrka tas upp med en souterrängvåning. Byggnaden är kvartersbred och den transformatorstation som tidigare kompletterade bebyggelsen är ersatt med bostads- kontors- och affärshus vid Klara Östra Kyrkogata. Infart till Brunkebergsfaret, ett underjordiskt system av lastgator vilket fastigheten är en del av, görs genom en av de sentida byggnaderna.

Byggnaden är uppförd runt en innergård som är belagd med brunt tegel.

Vid Drottninggatan är bottenvåningen i det 6 v...

Läs mer i eget fönster