Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, RIKSBY 1:3 M.FL. BROMMA FLYGPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

f9810008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BROMMA FLYGPLATS (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kommunikation - Flygplats

Kommunikation - Flygplats

Kommunikation - Flygplats

Kommunikation - Flygplats

RIKSBY 1:3

RIKSBY 1:5

TRAFIKFLYGET 1

TRAFIKFLYGET 3

TRAFIKFLYGET 4

TRAFIKFLYGET 5

TRAFIKFLYGET 6

ULVSUNDA 1:1

RIKSBY 1:47

TRAFIKFLYGET 8

TRAFIKFLYGET 9

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Bromma flygplats uppförd till stora delar på 1930-talet, ligger belägen i norra Bromma inom stadsdelen Riksby. Flygplatsen är anlagd på ett naturligt slättland omgivet av kuperad terräng med enstaka bergshöjder. Området avgränsas i norr av Bällstavägen, i öster av Ulvsundavägen, i söder av Kvarnbacksvägen och i väster av koloniområden och villor. Bebyggelsen i området är i huvudsak förlagd till områdets nordöstra del. Den ursprungliga terminalen, med stationsbyggnad och hangarer i funktionalistisk arkitektur ligger placerad längs flygplatsinfarten som bildar en skarp kurva in mot landningsbanorna. Nordöst härom ligger hangarer och f...

Läs mer i eget fönster