Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, NORDENS VÄNNER 1 JAKOBSBERGS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0159-09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JAKOBSBERGS GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Slott och herrgård - Herrgård

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus

Utbildning och vetenskap - Konferens- och kursgård

NORDENS VÄNNER 1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Jakobsbergs gård är en herrgårdsanläggning från 1700-talets mitt bestående av en huvudbyggnad och två flygelbyggnader. Anläggningen ligger i norra Bredäng, i anslutning till en f.d. skolanläggning och till ett lamellhusområde, uppförda på 1960-talet. Tillträde med bil till anläggningen sker norrifrån, via Odd Fellowvägen som avslutas med en vändplats direkt öster om gårdsanläggningen. Öster om vändplanen finns ett daghem med flera byggnader från 1970-talet. Från söder leder en gångväg upp till anläggningen, förbi den fd. skolan och nyare bostadshus. Gångvägen har en rad med resliga ekar på sin östra sida, rester av den allé som ford...

Läs mer i eget fönster