Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, ÖRBY 1:24 ÖRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_122.3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRBY 1:24

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Runt om kyrkan finns en äldre kyrkogård med kontinuitet sedan medeltiden. Ett stycke åt sydöst finns ytterligare en kyrkogård, anlagd 1875 och utvidgad i omgångar 1916, 1934 och 1944. De senare utvidgningarna utfördes efter ritningar av arkitekten Allan Berglund. På denna kyrkogård finns ett kapell från början av 1930-talet efter ritningar av arkitekten Axel Forssén. Ungefär två kilometer nordöst om kyrkan finns en skogskyrkogård från 1990-talet, kallad Furets begravningsplats.

Kyrkogården som omger kyrkan inhägnas av en kallmurad gråstensmur, stödmurar i öster, söder och väster, som kantas av en äldre trädkrans av högväxta träd ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik