Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, JOHANNESHOV 1:1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Hantverk och manufaktur - Slakteri

Handel och bankväsende - Kontorshus

Industri - Industrihotell

JOHANNESHOV 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Slakteribyggnader från början av 1900-talet, del av det ursprungliga Slakthusområdet som planerades av Stockholms stad och utformades av arkitekten Gustaf Wickman. Byggnaden består av flera byggnadskroppar som ursprungligen inrymde slakthallar för småboskap, svin och storboskap, ångpanne- och maskinhus med vattentorn, kylhus samt en stor delvis öppen förbindelsehall som förbinder de olika byggnadskropparna. Byggnaden, som idag nyttjas som kontor, lager och tillverkningslokaler för mindre företag inom livsmedelsbranschen, ligger i den norra delen av Slakthusområdet mellan Rökerigatan ocn genomfartsgatan Hallvägen. Marken runt byggnad...

Läs mer i eget fönster