Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ISTERBANDET 5 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Samhällsservice och teknisk försörjning - Transformatorstation

Samhällsservice och teknisk försörjning - Elverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Elverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Transformatorstation

ISTERBANDET 5

ISTERBANDET 6

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Stockholms Elektricitetsverks Enskedestation från 1911 som uppfördes som el- och transformatorstation. Byggnaden har byggts om och till vid flera tillfällen och den ursprungliga volymen och fasaden är bevarad mot söder. Inom anläggningen finns vid sidan av elstationsbyggnaden ett garage från 1980-talet, en transformatorstation från 1960-talet och en garage- och förrådsbyggnad från mitten av 1990-talet. Tomten är asfalterad och omgärdad av ett stängsel. Anläggningen är belägen söder om Slakthusområdet i stadsdelens södra utkant i ett mindre arbetsplatsområde mellan Enskedevägen och Trädskolevägen.