Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ORNAMENTET 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

ORNAMENTET 1

ORNAMENTET 2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Två tilläggsisolerade lamellhus från mitten av 1940-talet med lokaler i bottenvåningarna mot Bildhuggarvägen. Byggnaderna är belägna i kraftigt sluttande terräng och har två souterrängvåningar, varav de undre rymmer garage. Östsidan präglas av angöring till dessa garage och parkeringsytor. I söder naturmark med berg i dagen. Mellan byggnaderna finns en hög terrassmur av betong och en betongtrappa med smideshandledare som leder upp till förgårdsmarken. Den är belagd med betongplattor och uppvisar även stödmurar av granit och klippta träd.

Byggnaderna har ändrats genom tilläggsisolering, byte av balkongräcken, skyltfönster, butiksdör...

Läs mer i eget fönster