Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SKÄRMARBRINKS GÅRD 1 SKÄRMARBRINKS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄRMARBRINKS GÅRD (akt.)
Stockholm
Stockholm

Jordbruk - Bondgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

SKÄRMARBRINKS GÅRD 1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Skärmarbrinks gård är en rest från den tid då dessa delar av den nuvarande storstaden var en jordbruksbygd. Idag ligger gården i ett böljande grönstråk med stora lövträd mitt i ett flerbostadshusområde med punkthus och lamellhus från 1940-talets mitt. En slingrande asfalterad gångväg leder genom grönstråket och upp på den platå där gården är belägen. Husets trädgård är omgiven av ett lågt enkelt rödfärgat trästaket. I trädgården finns stora lövträd, och buskage b la en syrenberså. Öster om huvudbyggnaden finns en uthuslänga från 1942. Mellan huvudbyggnaden och uthuset och vidare österut finns flera stora lindar som utgör resterna av...

Läs mer i eget fönster