Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, ÄTTETORP 1:48 ÄTTETORPSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄTTETORPS KYRKOGÅRD (akt.), ÄTTETORPSKYRKAN (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Begravningsplats

ÄTTETORP 1:48

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Ättetorps kyrka
Från 1912 hölls gudstjänsterna i Åby i den s.k. kommunalsalen i närheten av Åbymoskolan.
En kyrkogård anlades i Ättetorp 1918. Runt 1950 började diskussionen på allvar ta fart om att
uppföra en kyrka med församlingshem i anslutning till kyrkogården. Att behovet av en kyrka
fanns i Åby berodde på att närmaste kyrka låg förhållandevis långt bort. Kvillinge kyrka låg
närmast till för de bosatta i socknens södra och västra delar.

Den f.d. stadsarkitekten i Norrköping Kurt von Schmalensee fick i uppdrag att utarbeta
förslaget och 9/12 1962 kunde kyrkolokalen invigas. Kyrkan är uppförd i rött tegel, såväl
exteriö...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik