Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SVÄRMERIET 9 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

SVÄRMERIET 9

SVÄRMERIET 10

SVÄRMERIET 11

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Del av kvarteret Svärmeriet.

Kvarteret Svärmeriets bebyggelse utgörs av tre längor om tre, fyra respektive tre radhus och en tvärställd garagelänga vid matargatan Astrakangatan. Entréerna vetter mot säckgatan och trädgårdarna mot gångväg väster om längorna. Terrängen är småkuperad och berg i dagen förekommer. Hörntomterna är större och bebyggda med komplementbyggnader och har stödmurar av natursten. Gatsidans trädgårdar präglas av häckar och natursten på gångar och i terrasseringar. Trädgårdssidan kännetecknas av en rad stora tallar och några lövträd.