Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, BJÖRKHULT 5:1 M.FL. SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN PÅ STRÄCKAN VERKEBÄCK-TOTEBO MED TILLHÖRANDE BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR Ny sökning Tillbaka till sökning

21000000854047.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN PÅ STRÄCKAN VERKEBÄCK-TOTEBO MED TILLHÖRANDE BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR (akt.)
Kalmar
Västervik

Kommunikation - Järnvägsanläggning

Kommunikation - Järnvägsanläggning

BJÖRKHULT 5:1

FÅRHULT 2:10

GLADHAMMARS-VALSTAD 1:18

MÖRGHULT 1:6

NORRHULT 3:5

RUMHULT 1:2

TJURSBO 6:1

TOTEBO 1:34

VERKEBÄCK 1:16

YXERED 2:11

GLADHAMMARS-VALSTAD 1:16

Beskrivning

Inventeringsår 1996

På den aktuella sträckan är bangårdar, ställverk, vägskyddsanläggningar och väntkurer intakta - bortsett från vägområdet för den nya E22 vid infarten till Västervik. Samtliga stationsbyggnader vid stationerna Jenny, Verkebäck, Fårhult, Ankarsrum och Totebo liksom tillhörande byggnader är bevarade. De ger ett gediget intryck genom att stationshusen Jenny och Verkebäck är uppförda i putsat tegel, vilket utmärkte bandelen Västervik-Hultsfred från resten av banan mot Växjö och från övriga landets smalspårsanläggningar. Stationshusen i Fårhult och Totebo är byggda i trä. Även banvaktstugan i Apelkullen samt en rad små väntkurer och hållp...

Läs mer i eget fönster